PRIVIRE IN VIITOR

Totul este minte, Universul este mental

Date cu caracter personal

Bun venit

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru OXYGEN SERVICII S.R.L., cu sediul în Str. Aleea Negru Voda nr. 6, sector 3, București, România. OXYGEN SERVICII S.R.L. urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal vizează prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor www.oxygen-events.ro, ale participanților la evenimentele organizate de către OXYGEN SERVICII S.R.L., ale partenerilor de afaceri ai OXYGEN SERVICII S.R.L., precum și ale altor persoane care contactează sau vizitează OXYGEN SERVICII S.R.L. și ale reprezentanților acestora, potențialilor angajați și se aplică datelor colectate prin intermediul Paginii de internet, precum și altor date cu caracter personal pe care le colectăm prin serviciul e-mail sau alte contacte offline. Politica a fost elaborată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal”) și conține informații privind cerințele aplicabile protecției prelucrării datelor cu caracter personal.

Scopurile și temeiurile prelucrării

OXYGEN SERVICII S.R.L. colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

În cazul în care sunteți utilizator al Paginii de internet

Utilizăm datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în momentul accesării Paginii de internet în scopul de a monitoriza traficul și îmbunătăți conținutul Site-ului. Baza legală pe care se întemeiază această activitate de prelucrare a datelor constă în interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a site-ului societății, precum și îmbunătățirea site-ului.

Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează ora și data accesării site-ului și adresa IP de la care a fost accesat site-ul.

În cazul în care sunteți abonat la newsletter-ul OXYGEN SERVICII S.R.L.

De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră de contact în scopul de a vă trimite, în format electronic, materiale informative cu privire la viitoarele evenimente OXYGEN SERVICII S.R.L. care prezintă interes pentru dumneavoastră, dar numai dacă v-ați abonat, și, prin urmare, v-ați dat acordul în mod expres cu privire la această prelucrare. Vă puteți retrage acordul în orice moment exprimându-vă astfel opțiunea de a nu mai primi note informative în viitor scriindu-ne la adresa office@oxygen-events.ro.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, pe care ni le comunicați în mod direct, de exemplu la momentul completării secțiunii de abonare disponibilă pe Pagina de internet.

În cazul în care sunteți participant la evenimentele organizate de OXYGEN SERVICII S.R.L.

Utilizăm datele dumneavoastră relevante cu caracter personal în scopul pregătirii și permiterii participării la evenimentele OXYGEN SERVICII S.R.L.. De exemplu, poate fi necesar să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante pentru realizarea unor evenimente privind domenii de interes pentru dumneavoastră. De asemenea, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de executarea contractului nostru (daca dvs. v-ati inscris la eveniment) sau de interesul nostru legitim in asigurarea participarii dvs. la eveniment (daca participarea dvs. la curs este asigurata de alta persoana, de ex., angajatorul dvs.).

Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind evenimentul vizat. De asemenea, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de executarea contractului nostru.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele și prenumele dumneavoastră, funcția, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct.

În cazul în care sunteți candidați pentru ocuparea unui post în cadrul OXYGEN SERVICII S.R.L.

Utilizăm datele cu caracter personal din CV-urile pe care le primim în scopul de a evalua calificările deținute de candidați pentru a putea ocupa o anumită funcție în cadrul OXYGEN SERVICII S.R.L.. Baza legală pe care se întemeiază prelucrarea constă în încheierea și executarea contractului relevant.

Categoriile de date care sunt prelucrate în cadrul relației dintre societate și dumneavoastră vizează numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, domiciliul, date cu caracter personal incluse în CV-uri, date privind educația și formarea profesională, calificări profesionale, precum și alte date cu caracter personal care ne pot fi furnizate de către dumneavoastră în mod direct.

În cazul în care contactați sau vizitați OXYGEN SERVICII S.R.L.

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea sediului, activelor și personalului societății. În acest caz, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal constă în interesul legitim al Evensys de a proteja sediul, activele și personalul societății.

Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează numele și alte date cu caracter personal care ne pot fi furnizate de dumneavoastră în mod direct.

În cazul în care sunteți partener contractual al OXYGEN SERVICII S.R.L.

Menținerea relației contractuale cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră relevante cu caracter personal în scopul menținerii relației contractuale cu dumneavoastră. În acest caz, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de executarea contractului nostru.

Menținerea relației noastre contractuale cu partenerul nostru contractual

Utilizăm datele dumneavoastră relevante cu caracter personal în scopul de a menține relația noastră contractuală cu partenerul nostru contractual. În acest caz, baza legală pentru prelucrare este reprezentată de interesul legitim de a asigura gestionarea corespunzătoare a relației contractuale.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a putea beneficia de serviciile prestate de către OXYGEN SERVICII S.R.L.. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile prestate de către OXYGEN SERVICII S.R.L.. Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

În cazul în care datele cu caracter personal trebuie comunicate de dumneavoastră în mod direct, vă rugăm să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal solicitate în scopurile menționate mai sus.

În cazul în care furnizați OXYGEN SERVICII S.R.L. date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să le informați, înainte de dezvăluirea datelor, despre modul în care OXYGEN SERVICII S.R.L. intenționează să prelucreze datele, astfel cum se prevede în această Politică privind protecția datelor cu caracter personal.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, OXYGEN SERVICII S.R.L. poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali (de exemplu, partenerii evenimentelor la care participați), către afiliații săi ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri:

în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru prestarea serviciilor care constituie obiectul de activitate al OXYGEN SERVICII S.R.L.;

în cazul unor campanii promoționale organizate de către OXYGEN SERVICII S.R.L. împreună cu respectivii parteneri contractuali sau afiliați ai OXYGEN SERVICII S.R.L.;

pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet și a serviciilor derulate prin intermediul ei;

pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal încetează de îndată ce scopurile prelucrării sunt atinse, temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor încetează să mai existe, iar perioada de stocare a documentelor, prevăzută de legislația privind arhivele naționale din România și reglementările locale ale OXYGEN SERVICII S.R.L., expiră.

Drepturile de care beneficiați

În legătură prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal descrisă prin prezenta Politică, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării precum și dreptul de a vă opune prelucrărilor ulterioare, în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment. În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate (inclusiv cu privire la modalitatea de exercitare a drepturilor indicate în această Politică), vă rugăm să vă adresați la: office@oxygen-events.ro