PRIVIRE IN VIITOR

Totul este minte, Universul este mental

Conditii de utilizare

Bun venit

Suntem onorați că ne vizitați și ne bucurăm că putem să vă fim de folos. Apreciem faptul că parcurgeți cu atenție această pagină înainte de a utiliza conținutul website-ului. Vizitarea și utilizarea website-ului sunt condiționate de acceptarea acestor condiții de utilizare.

Website-ul este proprietatea societății OXYGEN SERVICII SRL (”Societatea”) cu sediul în str. Aleea NEGRU VODA nr. 6, Sector 3, București, Romania, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17824/2003, Cod Unic de Înregistrare Fiscală 16005306.

Orice colaborare încheiată cu noi semnifică exprimarea în mod expres a consimțământului dumneavoastră cu privire la aceste condiții de utilizare, prin simplul fapt al accesării website-ului. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate fără o notificare prealabilă, ceea ce înseamnă că trebuie să verificați această pagină de fiecare dată când accesați www.oxygen-events.ro. Dacă nu sunteți de acord cu termenele de utilizare a Website-ului, nu accesați și nu utilizați Website-ul.

Modificări ale Website-ului și ale Termenelor și Condițiilor

Societatea își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând, în mod unilateral aceste Termene și Condiții, dumneavoastră având obligația de a reciti aceste Termene și Condiții cu ocazia fiecărei utilizării a Website-ului. Utilizarea Website-ului ulterior modificării Termenelor și Condițiilor reprezintă acceptarea, de către dumneavoastră, a noilor Termene și Condiții. Societatea își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la Website-ului (integral sau parțial), în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor, prin mesaj afișat pe Website la momentul accesării. Societatea nu pot fi ținută răspunzătoare față de Utilizator și/sau față de terțe persoane pentru lipsa de funcționalitate sau pentru funcționarea neconformă a Website-ului.

Utilizarea Website-ului

Prin intermediul Website-ului veți afla informații cu privire la Societate, evenimentele pe care aceasta le organizează și partenerii Societății. In secțiunea ”Evenimente” disponibilă pe Website, veți putea afla informații despre toate evenimentele organizate de către Societate, atât despre evenimentele viitoare, cât și despre unele dintre evenimentele anterioare. Informațiile despre fiecare eveniment vă vor fi furnizate prin intermediul paginilor web dedicate evenimentelor, accesibile prin intermediul Website-ului (”Pagina evenimentului”).

Dreptul de a utiliza Website-ul

Societatea vă oferă o licență limitată, neexclusivă, unilateral revocabilă, pentru a vedea, printa sau descărca orice conținut, așa cum acesta este definit mai jos, de pe Website-ul Societății, pentru uzul dumneavoastră personal.

Nu vă este acordat dreptul să licențiați, republicați, distribuiți, copiați, cesionați, sublicențiați, transferați, vindeți, creați opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut al Website-ului Societății. Prin Conținut trebuie să se înțeleagă toate textele, formatările (inclusiv, dar fără a se limita la selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Website-ul Societății) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, widget-urile, aplicațiile, reclamele, clipurile video, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele creative, fotografiile, mărcile, mărcile de serviciu, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest Website.

Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale.

Nu puteți accesa sau utiliza Website-ul Societății în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Website-ul Societății sau orice server sau rețea care stă la baza Website-ului Societății, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul unei alte persoane de a se bucura de Website.Utilizatorul înțelege și recunoaște că Societatea nu va fi răspunzătoare pentru corectitudinea, acuratețea sau caracterul complet al Conținutului Website-ului.

Legaturi către alte websiteuri

Website-ul poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica Termene și Condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, Societatea nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.

Includerea acestor Link-uri sau trimiteri pe Website este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar.

Societatea nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile de pe Website.

Prin continuarea utilizării Website-ului, utilizatorul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate solicita Societății despăgubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziției pe website-urile către care Link-urile fac trimitere.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul Website-ului este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile și tot Conținutul este deținut de către Societate sau utilizat de către Societate sub licență sau cu permisiune. Aceste materiale nu pot fi copiate, decompilate, dezasamblate, modificate, repostate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sublicențiate sau transferate în orice formă de către dumneavoastră.

Mărcile, logourile, numele comerciale, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate pe Website-ul Societății sunt Mărci aparținând Societății si terților parteneri afiliați ai acesteia. Nimic de pe Website-ul Societății nu trebuie interpretat ca acordând, în mod implicit sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe Website-ul Societății, fără permisiunea, acordată în scris, a Societății sau a terței părți, titulară a Mărcii.

Orice utilizare comercială neautorizată a acestor materiale reprezintă o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale Societății și va atrage exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și remediilor legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Mai multe informații despre procesarea datelor cu caracter personal găsiți în Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. Politica privind cookie-urile. Website-ul utilizează cookie-uri. Mai multe informații despre cookies găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor.

Mesaje comerciale nesolicitate

Societatea va da utilizatorilor posibilitatea abonării la newsletter-ul cu noutăți din Website, prin simpla introducere a datelor indicate în secțiunea ”Newsletter” și bifarea secțiunii ”Sunt de acord să primesc informații din partea companiei Oxygen Servicii”. De asemenea, veți avea posibilitatea să vă dezabonați în orice moment de la acest newsletter prin accesarea linkului din fiecare email trimis.

Legea aplicabila. Litigii

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor românești.